Om vannmotstandig funksjon

Høyttalerens vannmotstandige ytelse

Høyttaleren har en vannmotstandig spesifikasjon*1*2 og IPX5*3 som spesifisert i "Beskyttelsesnivåer mot inntrenging av vann" i IEC60529 "Rangering for beskyttelse mot inntrenging (IP-kode)". Høyttaleren er derimot ikke helt vanntett.

Ikke slipp høyttaleren ned i varmt vann i et badekar eller bruk den i vann med vilje. Avhengig av bruk kan vann som trenger inn i høyttaleren forårsake brann, elektrisk støt eller feil.

Bruk høyttaleren med full forståelse av følgende.

Væsker som spesifikasjonen om vannmotstandig ytelse gjelder for

Gjeldende: ferskvann, vann fra springen

Ikke gjeldende: andre væsker enn det over (såpevann, vann med vaskemiddel eller badesåper, sjampo, vann fra varm kilde, varmtvann, bassengvann, sjøvann, osv.)

*1 Krever at hetten er sikkert festet.

*2 Inkludert tilbehør er ikke vannmotstandige.

*3 IPX5 (Beskyttelsesgrad mot vannspruter): Høyttaleren er testet og funnet å forbli funksjonell etter eksponering for direkte vannspurter med en dyse med en intern diameter på 6,3 mm fra enhver retning hvor omtrent 12,5 L/min med vann påføres i en periode på over 3 minutter fra en avstand på omtrent 3 meter.


Høyttalerens vannmotstandige ytelse er basert på våre målinger under forholdene som er beskrevet heri. Merk at feil som følge av senking i vann forårsaket av misbruk av kunden ikke dekkes av garantien.

Slik kan du unngå svekkelse av den vannmotstandige ytelsen

Kontroller følgende og bruk høyttaleren på riktig måte.

  • Ikke bruk eller la høyttaleren være i et svært varmt eller kaldt miljø (temperatur utenfor området 5 °C – 35 °C). Hvis høyttaleren brukes eller blir etterlatt utenfor området over, kan høyttaleren automatisk stoppe for å beskytte interne kretser.
  • Vær forsiktig så du ikke slipper høyttaleren eller utsetter den for mekaniske støt. Deformering eller skade kan forårsake svekkelse av den vannmotstandige ytelsen.
  • Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor store mengder vann eller varmtvann kan sprute på den. Høyttaleren er ikke designet til å motstå vanntrykk. Bruk av høyttaleren på stedet over kan føre til feil.
  • Ikke tøm varmt vann eller blås varm luft fra en hårføner eller annet apparat direkte på høyttaleren. Du må heller aldri bruke høyttaleren på steder med høye temperaturer som i badstue eller når en ovn.
  • Håndter hetten på en forsiktig måte. Hetten spiller en svært viktig rolle i vedlikehold av den vannmotstandige ytelsen. Når du bruker høyttaleren må du sørge for at hetten er helt lukket. Når du lukker hetten, vær forsiktig så du ikke får fremmedgjenstander på gummiforseglingen som hindrer at hetten lukkes helt. Hvis hetten ikke lukkes helt kan den vannmotstandige ytelsen svekkes og dette kan føre til en feil på høyttaleren som følge av at vann trenger inn i høyttaleren.