Slår på/av høyttalerens lys (lysfunksjon)

Høyttaleren skinner avhengig av musikken som spiller, for å livne opp atmosfæren.

  1. Slå på høyttaleren.

    (av/på)-indikatoren tennes med en hvit farge.

    Fremre del av høyttaleren lyser opp.

For å slå av (lys av) / slå på (lys på) lysfunksjonen

Trykk og hold EXTRA BASS LIGHT-knappen i omtrent tre sekunder.

Ved å trykke og holde EXTRA BASS LIGHT-knappen i omtrent tre sekunder igjen, slås lysfunksjonen på/av igjen.

Hint

  • Belysningsinnstillingen (endre lysmodusen) kan utføres med SongPal.