Automatisk avstengingsfunksjon

Hvis høyttaleren oppfyller følgende betingelser i 15 minutter, slås den av automatisk.

Når høyttaleren er i BLUETOOTH-modus

 • Ingen betjening av høyttaleren.
 • Ingen BLUETOOTH-forbindelse har blitt etablert mellom høyttaleren og en smarttelefon eller en mobiltelefon via HFP/HSP.
  HFP og HSP er typer BLUETOOTH-profiler.
  HSP (Headset Profile): Allows calling/cellular phone operation.
  HFP (Hands-Free Profile): Allows hands-free calling/cellular phone operation.
 • Ingen musikk (lyd) spilles av når høyttaleren er koblet til en BLUETOOTH-enhet.

Når høyttaleren er i AUDIO IN-modus

 • Ingen betjening av høyttaleren.
 • Ingen musikk (lyd) spilles av på en lydenhet som er koblet til AUDIO IN-kontakten eller musikken (lyden) til en lydenhet som er koblet til AUDIO IN-kontakten er for lav.
 • Ingen BLUETOOTH-enhet er koblet til høyttaleren via HFP/HSP.

Merknad

 • Høyttaleren slås av automatisk hvis den oppfyller betingelsene over i 15 minutter, selv om høyttaleren lader en USB-enhet som er koblet til DC OUT ONLY-porten (USB). Hvis høyttaleren strømføres av bare det innebygde batteriet, vil lading stoppe når høyttaleren slås av.