Installere SongPal

Installer SongPal på smarttelefonen, iPhone, osv., fra Google Play eller App Store.

  1. Last ned SongPal fra Google Play eller App Store og installer den.

  2. Når installasjonen er ferdig, start SongPal.

Merknad

  • Sørg for at du bruker siste versjon av SongPal. Hvis du ikke kan koble til dette produktet og en BLUETOOTH-enhet via BLUETOOTH, avinstaller SongPal og prøv å koble til på nytt via BLUETOOTH. For mer informasjon om SongPal, se Google Play eller App Store.