Deler og kontroller

 1. (av/på)/ PAIRING-knapp/-indikator
 2. CHARGE-indikator
 3. (BLUETOOTH)-indikator
 4. /+ (volum) -/+ knapper
 5. L (venstre)/R (høyre) indikatorer
 6. ADD-knapp
 7. (spill av)-knapp
 8. (ring) BATT (batteri)-knapp
 9. EXTRA BASS LIGHT-knapp/indikator
  Belysningen som er bygd inn i høyttaleren er slått på/av når du trykker og holder denne knappen i omtrent tre sekunder.
 10. N-merke
 11. Mikrofon
 12. Belysning
 13. Hette
 14. DC OUT ONLY-port (USB)
 15. DC IN 9.5V-kontakt
 16. RESET-knapp
 17. AUDIO IN-kontakt