Lade USB-enheter som smarttelefoner

Du kan lade en USB-enhet, som en smarttelefon, ved å koble den til høyttaleren med en USB-kabel (medfølger ikke). Selv om høyttaleren ikke er koblet til en stikkontakt, kan det innebygde batteriet forsyne en USB-enhet med strøm.

 1. Koble til en USB-enhet, som en smarttelefon til DC OUT ONLY-porten (USB) med en USB-kabel (medfølger ikke).

  Når du kobler høyttaleren til en stikkontakt via AC-adapteren (medfølger), starter ladingen av den tilkoblede USB-enheten automatisk.

  Hvis høyttaleren strømføres av bare det innebygde batteriet, går du videre til trinn .

 2. Slå på høyttaleren.

  (av/på)-indikatoren lyser hvitt og USB-enhet starter ladingen.

Merknad

 • Hvis høyttaleren strømføres av bare det innebygde batteriet, vil lading av den tilkoblede USB-enheten stoppe når høyttaleren slås av.
 • Når CHARGE-indikatoren blinker sakte oransje, er batterinivået lavt og batteriet må lades. I denne tilstanden kan ikke høyttaleren forsyne strøm til andre enheter.
 • Musikkavspilling er ikke tilgjengelig med en USB-kabel.