Lytte til musikk på en enhet ved hjelp av en BLUETOOTH-forbindelse

Du kan lytte til musikk på en BLUETOOTH-enhet og betjene den ved hjelp av høyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse hvis den støtter følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lar deg spille av lydinnhold trådløst med høy kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Lar deg regulere volumet på en BLUETOOTH-enhet.


Operasjoner kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Se også bruksanvisningene som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Merknad

 • Sørg på forhånd for at volumet på en BLUETOOTH-enhet og høyttaler er stilt inn til et moderat nivå for å unngå plutselig utmating av lyd fra høyttaleren.
 1. Koble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet.

  (BLUETOOTH)-indikatoren tennes i hvitt når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert.

 2. Start avspilling på BLUETOOTH-enheten.
 3. Juster volumet ved å trykke på /+ (volum)-knappene på høyttaleren eller ved å betjene BLUETOOTH-enheten.

  Når du trykker på /+ (volum)-knappene på høyttaleren eller justerer volumet på BLUETOOTH-enheten, blinker (av/på)-indikatoren hvitt én eller tre ganger.

  Under avspilling kan du bruke knappene på høyttaleren til å utføre følgende operasjoner.

  Pause

  Trykk på (spill av)-knappen under avspilling for å pause. Trykk på den igjen for å avbryte pausing.

  Hopp til begynnelsen av det neste sporet

  Trykk to ganger på (spill av)-knappen under avspilling.

  Hopp til begynnelsen av det aktuelle sporet

  Trykk tre ganger på (spill av)-knappen under avspilling.

Hint

 • Batteriet kan lades hvis høyttaleren er koblet til en stikkontakt selv om høyttaleren er i bruk.
 • Avhengig av BLUETOOTH-enheten, kan det være nødvendig å justere volumet eller stille inn lydutgangsinnstillingen på den tilkoblede enheten.
 • Hvis du stiller inn volumet til maksimums- eller minimumsnivå på høyttaleren, blinker (av/på)-indikatoren tre ganger.
 • Avhengig av BLUETOOTH-enheten, kan det være nødvendig å justere volumet eller stille inn lydutgangsinnstillingen på den tilkoblede enheten.

Merknad

 • Hvis kommunikasjonsforholdene er dårlige, kan BLUETOOTH-enheten reagere feil på operasjonene på høyttaleren.
 • Når du kobler en bærbar lydenhet, e.l. til høyttalerens AUDIO IN-kontakt mens du lytter til musikk via en BLUETOOTH-forbindelse, bytter høyttaleren automatisk til AUDIO IN-modus. Hvis dette skjer kan ikke musikken fra BLUETOOTH-enhet høres (hvis BLUETOOTH-forbindelsen er aktiv, er ikke håndsfrifunksjonen tilgjengelig). For å lytte til musikk fra BLUETOOTH-enheten igjen, koble lydkabelen fra høyttalerens AUDIO IN-kontakt.
 • Ved bruk på et sted med høy temperatur, kan volumet reduseres for å beskytte batteriet.
 • Hvis batterinivået er lavt, reduseres høyttalerens maksimale utmating.