Velge kvaliteten ved direkteavspilling av lyd (kodek) over BLUETOOTH

Modusene "Prioritering av lydkvalitet" og "Prioritering av stabil tilkobling" er tilgjengelige som muligheter for å velge avspillingskvaliteten til BLUETOOTH-lydstreaming. "Prioritering av lydkvalitet" lar deg bruke avspillingsinnstillingen til, ikke bare SBC, men også AAC og LDAC slik at du kan ha glede av høy lydkvalitet via BLUETOOTH, mens "Prioritering av stabil tilkobling" gir deg mer stabil BLUETOOTH lydstrømming. "Prioritering av lydkvalitet" er standardinnstillingen.

Kodeks som støttes

 • Prioritering av lydkvalitet (standardinnstilling): Optimal kodeks velges automatisk fra AAC, LDAC og SBC.
 • Prioritering av stabil forbindelse: SBC er valgt.
 1. Koble høyttaleren til en stikkontakt via AC-adapteren (medfølger).

  Merknad

  • Ikke slå på høyttaleren.
 2. Mens du holder knappen + (volum), trykk på (av/på) PAIRING-knappen til indikatoren (BLUETOOTH) blinker hvitt.

  Når innstillingen endres til "Prioritering av stabil forbindelse"-modus, blinker indikatoren (BLUETOOTH) hvitt tre ganger.

  Når innstillingen endres til "Prioritering av lydkvalitet"-modus, blinker indikatoren (BLUETOOTH) hvitt to ganger.

Merknad

 • Kommunikasjon kan være ustabil i "Prioritering av lydkvalitet"-modusen, avhengig av innstillingen av BLUETOOTH-enheten og miljøforholdene. I så fall, endrer du høyttaleren til "Prioritering av stabil forbindelse"-modus.