Bytte BLUETOOTH-enhetene som er tilkoblet samtidig (multienhetstilkobling)

Opptil tre BLUETOOTH-enheter kan kobles til høyttaleren samtidig. Når en av enhetene starter avspilling under avspilling av musikk, bytter høyttaleren utmatingen og starter utmating av lyd fra enheten.

  • Operasjoner kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Den er kanskje ikke tilkoblet avhengig av kombinasjonen av enheter. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med enheten.
  1. Trykk på (av/på) PAIRING-knappen for å slå på høyttaleren.
  2. Par høyttaleren med BLUETOOTH-enheter som smarttelefoner.

    Du kan koble til med opptil tre BLUETOOTH-enheter samtidig med A2DP/AVRCP.

Koble fra multienhetstilkoblingen

Trykk på (av/på) PAIRING-knappen for å slå av høyttaleren.

Merknad

  • Når du bruker tilføringsfunksjon for høyttaler eller Wireless Party Chain, kan du ikke bruke multienhetstilkoblingen.
  • Du kan ikke opprette tre BLUETOOTH-tilkoblinger samtidig avhengig av BLUETOOTH-enhetene.
  • Multienhetstilkoblingen er ikke kompatibel med HFP (Hands-free Profile) og HSP (Headset Profile). Derfor, ved bruk av multienhetstilkobling, kan du ikke bruke håndsfrifunksjonen.