Lytte til musikk på en bærbar lydenhet, e.l.

Du kan bruke høyttaleren som et vanlig kablet høyttaleranlegg ved å koble til en bærbar lydenhet, e.l. med en lydkabel (medfølger ikke).

 1. Koble en enhet til AUDIO IN-kontakten med en lydkabel (medfølger ikke).

  Bruk en lydkabel med en stereominiplugg (ingen motstandskraft)* i begge ender for tilkobling.

  * Hvis du bruker en lydkabel (med stereominiplugger) med betydelig motstandskraft, kan lyden være svakere. Sørg derfor for at du bruker en kabel (med stereominiplugger) uten motstandseffekt.

 2. Slå på høyttaleren.

  (av/på)-indikatoren tennes med en hvit farge.

 3. Slå på og start avspilling på den tilkoblede enheten.
 4. Juster volumet til et moderat nivå på den tilkoblede enheten.
 5. Trykk på knappene /+ (volum) for å justere volumet.

  Når du trykker på knappene /+ (volum), blinker (av/på)-indikatoren hvitt én gang. Hvis du stiller inn volumet til maksimums- eller minimumsnivå på høyttaleren, blinker (av/på)-indikatoren tre ganger.

Hint

 • Når du ikke kan høre lyden, øk volumet på den tilkoblede enheten.
 • Hvis BLUETOOTH-forbindelsen er aktiv, kan du bruke håndsfrifunksjonen mens du hører på musikk fra en bærbar lydenhet, osv. som er koblet til høyttalerens AUDIO IN-kontakt.
 • Høyttaleren slås av automatisk med den automatiske avstengingsfunksjonen når høyttaleren inntreffer følgende betingelser i 15 minutter, og BLUETOOTH-forbindelsen er avsluttet.
  • Ingen betjening av høyttaleren.
  • Ingen musikk (lyd) spilles av på en lydenhet som er koblet til AUDIO IN-kontakten eller volumet på den tilkoblede enheten er for lavt.
  • Ingen BLUETOOTH-forbindelse har blitt etablert mellom høyttaleren og en smarttelefon eller en mobiltelefon via HFP/HSP.
   HFP og HSP er typer BLUETOOTH-profiler.
   HSP (Headset Profile): Tillater ringing / bruk av mobiltelefon.
   HFP (Hands-Free Profile): Tillater håndsfri ringing / bruk av mobiltelefon.

Merknad

 • Hvis du kobler en lydkabelen til AUDIO IN-kontakten, har utmatingen fra enheten som er koblet til AUDIO IN-kontakten prioritering, og du kan ikke høre lyden fra BLUETOOTH-enheten. (BLUETOOTH)-indikatoren tennes eller blinker hvitt for å indikere BLUETOOTH-statusen. Mangel på lyd fra BLUETOOTH-enheten indikerer ikke problemer med høyttaleren.
 • Du kan høre på musikk via BLUETOOTH-forbindelsen mens en lydkabel brukes med høyttaleren. Koble kabelen fra høyttalerens AUDIO IN-kontakt etter bruk.
 • Når du kobler en bærbar lydenhet til AUDIO IN-kontakten og spiller av musikk, kan du ikke bruke knappene på høyttaleren til å utføre operasjoner som pause, hopp til begynnelsen av neste spor, og hopp til begynnelsen av gjeldende spor.
 • Ikke bruk AUDIO IN-kontakten på et sted hvor vann kan sprute.