Høre på EXTRA BASS

Ved å fremheve den tunge basslyden kan du få en realistisk lyd.

  1. Trykk på EXTRA BASS LIGHT-knappen.

    EXTRA BASS-indikatoren tennes.

For å avbryte EXTRA BASS

Trykk på EXTRA BASS LIGHT-knappen igjen for å slå av EXTRA BASS-indikatoren.

Merknad

  • Avhengig av musikken, kan det hende EXTRA BASS-effektene ikke er merkbare.