Opprette en trådløs forbindelse med BLUETOOTH-enheter

Du kan høre på musikk og ha håndsfri samtaler med høyttaleren trådløst med enhetens BLUETOOTH-funksjon.

Gjør følgende før du bruker høyttaleren:

 • Plasser BLUETOOTH-enheten innen 1 m fra høyttaleren.
 • Koble høyttaleren til en stikkontakt eller lad opp batteriet til et tilstrekkelig nivå.
 • Stopp avspilling på en BLUETOOTH-enhet.
 • Skru ned volumet på BLUETOOTH-enheten og høyttaleren for å unngå at høyttaleren plutselig spiller av en høy lyd.
 • Gjør klar bruksanvisningene som fulgte med BLUETOOTH-enheten for referanse.

Pare høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet

Paring er en prosess som kreves for å registrere informasjon på begge BLUETOOTH-enheter som skal kobles sammen trådløst.

Det er nødvendig å pare en enhet med høyttaleren for å kunne opprette en BLUETOOTH-forbindelse for første gang.

Velg situasjonen din fra disse to tilkoblingsmønstrene. Metoden er den samme, selv ved paring av en ekstra enhet eller flere.

Koble til høyttaleren med den parede enheten

Når BLUETOOTH-enhetene er paret, trenger du ikke pare dem på nytt. Se følgende emne for å koble til en enhet som allerede er paret.

Koble høyttaleren til en NFC-kompatibel enhet med One touch (NFC)

Ved å berøre høyttaleren med en NFC-kompatibel enhet som en smarttelefon eller Walkman, osv., slås høyttaleren på automatisk og fortsetter til paring og opprettelse av en BLUETOOTH-forbindelse. For mer informasjon kan du se følgende emner.

Kompatible smarttelefoner
NFC-kompatible smarttelefoner med Android™ 4.1 eller senere installert
Kompatible Walkman-modeller
NFC-kompatible Walkman-modeller*

* Selv om Walkman er kompatibel med NFC-funksjonen, kan det hende at det ikke er mulig å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med høyttaleren via One touch. For detaljer om de kompatible modellene, se bruksanvisningene som fulgte med Walkman.

NFC
NFC (Near Field Communication) er en teknologi som tillater trådløs kommunikasjon mellom ulike enheter over en kort avstand, som smarttelefoner og IC-tagger.
Takket være NFC-funksjonen, kan datakommunikasjon, for eksempel BLUETOOTH-paring, enkelt oppnås ved å bare berøre NFC-kompatible enheter (dvs. på N-merkesymbolet eller et bestemt sted på hver enhet).

Merknad

 • Når BLUETOOTH-enhetene er paret, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
  • Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon, osv.
  • Høyttaleren er allerede paret med åtte enheter og en annen enhet skal pares.
   Høyttaleren kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er paret, erstattes enheten med den eldste tilkoblingstiden av den nye.
  • Paringsinformasjonen med høyttaleren er slettet fra BLUETOOTH-enheten.
  • Høyttaleren initialiseres.
   All paringsinformasjon slettes.
 • Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.
 • Når en lydkabel er koblet til høyttalerens AUDIO IN-kontakt mens høyttaleren og BLUETOOTH-enheten har blitt koblet til via en BLUETOOTH-forbindelse, vil lyd fra den BLUETOOTH-tilkoblede enheten ikke kunne høres fra høyttaleren (håndsfri funksjonen er tilgjengelig). For å lytte til musikk fra BLUETOOTH-enheten, koble lydkabelen fra høyttalerens AUDIO IN-kontakt.