Slå på strømmen

  1. Trykk på (av/på) PAIRING-knappen.

    (av/på)-indikatoren tennes med et hvitt lys og (BLUETOOTH)-indikatoren blinker sakte hvitt.

    Når du slår på høyttaleren for første gang etter kjøpet eller når ingen paringsinformasjon er lagret i høyttaleren, vil (BLUETOOTH)-indikatoren begynne å blinke raskt hvitt.

Hint

  • Når du slår på høyttaleren for første gang etter at du har kjøpt den, er EXTRA BASS-funksjonen på og indikatoren på EXTRA BASS LIGHT-knappen tennes med et hvitt lys.
  • Når du slår på høyttaleren for første gang etter kjøp, er lysfunksjonen på. Fremre del av høyttaleren lyser opp.

Merknad

  • Hvis CHARGE-indikatoren blinker tre ganger oransje og slukkes når du slår på høyttaleren, er batteriet tomt. I denne tilstanden slås høyttaleren av automatisk. Lad batteriet.
  • Når CHARGE-indikatoren blinker sakte oransje, er batterinivået lavt og batteriet må lades. I denne tilstanden kan ikke høyttaleren forsyne strøm til andre enheter.