Motta et anrop

Du kan ha håndsfri samtaler med en BLUETOOTH-mobiltelefon som støtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en BLUETOOTH-forbindelse.

 • Hvis BLUETOOTH-mobiltelefonen støtter både HFP og HSP, stiller du inn HFP.
 • Operasjoner kan variere avhengig av BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se bruksanvisningene som fulgte med mobiltelefonen.

Om ringetoner

Når et anrop kommer inn, pauser avspillingen og en ringetone høres fra høyttaleren.

Ringetonen varierer på følgende måter, avhengig av BLUETOOTH-mobiltelefonen.

 • Ringetone stilt inn på høyttaleren
 • Ringetone stilt inn på BLUETOOTH-mobiltelefonen
 • Ringetone stilt inn på BLUETOOTH-mobiltelefonen bare for en BLUETOOTH-forbindelse
 1. Koble høyttaleren til med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

  (BLUETOOTH)-indikatoren tennes i hvitt når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert.

  Når du bruker tilføringsfunksjonen for høyttaler eller Wireless Party Chain-funksjonen

  Koble til høyttaleren hvor (BLUETOOTH)-indikatoren blinker hvitt. I følgende trinn og operasjoner under en håndsfri samtale, betjen høyttaleren som er koblet til BLUETOOTH-mobiltelefonen.

 2. Trykk på (anrop)-knappen når et anrop mottas.

  Snakk inn i mikrofonen på høyttaleren.

  Når et anrop kommer inn, pauser avspillingen og en ringetone høres fra høyttaleren.

  Hvis ingen ringetone høres via høyttaleren kan det hende at høyttaleren ikke kan kobles til med en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen på BLUETOOTH-mobiltelefonen.

 3. Juster volumet ved å trykke på /+ (volum)-knappene på høyttaleren eller ved å betjene BLUETOOTH-mobiltelefonen.

  Når du trykker på /+ (volum)-knappene på høyttaleren eller justerer volumet på BLUETOOTH-mobiltelefonen, blinker (av/på)-indikatoren hvitt én gang.

  Hvis du stiller inn volumet til maksimums- eller minimumsnivå på høyttaleren, blinker (av/på)-indikatoren hvitt tre ganger.

 4. For å avslutte et anrop, trykk på (anrop)-knappen.

  Hvis du hørte på musikk før anropet, fortsetter avspillingen når samtalen er ferdig. Hvis du avslutter et anrop ved å bruke BLUETOOTH-mobiltelefonen, fortsetter også avspilling når samtalen er ferdig hvis du hørte på musikk før anropet.

Hint

 • Noen BLUETOOTH-mobiltelefoner prioriterer bruk av håndsettet når et anrop mottas. Ved HFP- eller HSP-tilkoblingen, sett samtaleenheten til høyttaleren ved å betjene BLUETOOTH-mobiltelefonen.
 • Volumet for musikkavspilling og anrop stilt inn uavhengig av hverandre i høyttaleren.
 • Hvis den som ringer ikke kan høre eller nesten ikke kan høre stemmen din, må du snakke mer direkte inn i mikrofonen på høyttaleren.

Merknad

 • Når du bruker tilføringsfunksjon for høyttaler eller Wireless Party Chain-funksjonen, mates lyden fra telefonsamtalen kun ut over høyttaleren hvor (BLUETOOTH)-indikatoren tennes hvitt.
 • Lyden kommer kun fra høyre høyttaler under en samtale.
 • Avhengig av BLUETOOTH-mobiltelefonen, kan det hende at avspillingen ikke pauser når et anrop kommer inn.
 • Bruk en BLUETOOTH-mobiltelefon minst 50 cm unna høyttaleren. Det kan oppstå støy hvis høyttaleren og BLUETOOTH-mobiltelefonen er for nær hverandre.
 • Hvis lydkabelen er koblet til AUDIO IN-kontakten på høyttaleren, kan du ikke høre på musikk fra BLUETOOTH-enheten. Når BLUETOOTH-forbindelsen er aktiv, er den håndsfri funksjonen derimot tilgjengelig.
 • Når du bruker multienhetstilkoblingen kan du ikke bruke håndsfrifunksjonen.
 • Avhengig av modellen til smarttelefonen, installert operativsystem eller applikasjoner, kan det hende at noen funksjoner for håndsfritt anrop ikke kan brukes riktig.