Koble til med en paret datamaskin (Windows 10)

Gjør følgende før du starter.

 • Hvis du har koblet høyttaleren til med den andre enheten, slå av BLUETOOTH-funksjonen på enheten.
 • Stopp avspilling på datamaskinen.
 • Skru ned volumet på datamaskinen og høyttaleren for å unngå at høyttaleren plutselig spiller av en høy lyd.
 • Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på datamaskinen. For detaljer om hvordan du aktiverer BLUETOOTH-funksjonen, se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
 1. Slå på høyttaleren.

  (av/på)-indikatoren tennes med en hvit farge.

  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker hvitt.

  Når du slår på høyttaleren, forsøker høyttaleren å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med BLUETOOTH-enheten som ble koblet til sist. Hvis enheten er i nærheten og dens BLUETOOTH-funksjon er på, opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk og indikatoren (BLUETOOTH) forblir tent. Når du vil koble til en annen BLUETOOTH-enhet, må du avslutte gjeldende BLUETOOTH-forbindelse ved å betjene BLUETOOTH-enheten som er koblet til nå.

 2. Søk etter høyttaleren på datamaskinen.
  1. Velg [ (Action Center)] – [Bluetooth] i oppgavelinjen nederst til høyre på skjermen.

  2. Velg [Connect] i Action Center nederst til høyre på skjermen.

  3. Velg [SRS-XB40].

   [Connected music] vises på skjermen.

 3. Sjekk at (BLUETOOTH)-indikatoren har byttet fra å blinke til å lyse fast.

  Når høyttaleren er tilkoblet datamaskinen forblir (BLUETOOTH)-indikatoren tent. Du kan spille av musikk fra datamaskinen.

Hint

 • Fremgangsmåten forklart over er kun en veiledning. For informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
 • Du kan utføre paring eller koble til en annen BLUETOOTH-enhet selv når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet. I dette tilfellet, kobles forrige tilkobling fra.
 • SongPal har ingen funksjon for avspilling av musikk via en BLUETOOTH-tilkobling. Spill av musikk med BLUETOOTH-enheter som smarttelefoner, datamaskiner, osv.
 • Når du slår på høyttaleren eller BLUETOOTH-modusen, forsøker høyttaleren å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med BLUETOOTH-enheten som ble koblet til sist. Hvis enhetens BLUETOOTH-funksjon er aktivert, starter BLUETOOTH-forbindelsen automatisk.
 • Når BLUETOOTH-standbymodusen er slått på, slås høyttaleren automatisk på ved å betjene en BLUETOOTH-enhet, og starter BLUETOOTH-forbindelsen.

Merknad

 • Hvis høyttaleren forsøker å koble til på nytt med den sist tilkoblede BLUETOOTH-enheten, kan tilkoblingen mislyktes. I så fall slår du av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten, eller slår av BLUETOOTH-enheten.
 • Når en lydkabel er koblet til høyttalerens AUDIO IN-kontakt mens høyttaleren og BLUETOOTH-enheten har blitt koblet til via en BLUETOOTH-forbindelse, vil lyd fra den BLUETOOTH-tilkoblede enheten ikke kunne høres fra høyttaleren (håndsfri funksjonen er tilgjengelig). For å lytte til musikk fra BLUETOOTH-enheten, koble lydkabelen fra høyttalerens AUDIO IN-kontakt.