Avslutte Wireless Party Chain-funksjonen

Avslutte kun én høyttaler

Trykk på (av/på) PAIRING-knappen på høyttaleren som du vil avslutte.

For å avslutte alle tilkoblinger og avslutte Wireless Party Chain-funksjonen

Trykk på (av/på) PAIRING-knappen på høyttaleren hvor (BLUETOOTH)-indikatoren tennes (høyttaleren satt opp som den første).

  • Hvis en bærbar lydenhet, osv. er koblet til AUDIO IN-kontakten på høyttaleren hvor (BLUETOOTH)-indikatoren tennes, bytter høyttaleren automatisk til AUDIO IN-modus, og Wireless Party Chain-funksjonen er avsluttet.