Bruke stemmefunksjonen (Google-app)

Ved å bruke Google-appfunksjonen som følger med Android-smarttelefonen kan du snakke inn i høyttalerens mikrofon for å betjene Android-smarttelefonen.

Følgende viser hvordan du bruker Google-appen.

 1. Velg Google-appen for [Assist App] i [Assist & Voice input].

  Android-smarttelefonen, velg [Settings] – [Apps]. Et tannhjulikon vises i øvre høyre hjørne av skjermen.
  Velg tannhjulikonet, [Default Apps] – [Assist & Voice input] – [Assist App], still deretter inn [Assist App] til Google-appen.

  Operasjonen over er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Android-smarttelefonen.

  For mer informasjon om Google-appen, se bruksanvisningene eller websiden for kundestøtte til Android-smarttelefonen eller websiden til Google Play.

  Merknad

  • Den siste versjonen av appen kan være nødvendig.
  • Google-appen aktiveres kanskje ikke fra høyttaleren avhengig av spesifikasjonene til Android-smarttelefonen.
 2. Koble høyttaleren til Android-smarttelefonen via en BLUETOOTH-tilkobling.
 3. Når Android-smarttelefonen er i standby eller spiller av musikk, trykk (anrop) BATT (batteri)-knappen for å aktivere Google-appen.

  Google-appen er aktivert og du vil høre oppstartslyden.

 4. Gjør en forespørsel til Google-appen gjennom høyttalerens mikrofon.

  For mer informasjon om Google-appen, som apper som fungerer med Google-appen, se bruksanvisningene som fulgte med Android-smarttelefonen.

  Etter at du aktiverer Google-appen, når en viss tidsperiode har forløpt uten forespørsler, høres en pipelyd og Google-appen deaktiveres.

Merknad

 • Google-appen kan ikke aktiveres når du sier "OK Google" gjennom høyttalerens mikrofon selv om Android-smarttelefonens [OK Google]-innstilling er på.