Slå av strømmen

  1. Trykk på (av/på) PAIRING-knappen.

    (av/på)-indikatoren og (BLUETOOTH)-indikatoren slukkes.

Hint

  • Hvis du slår av høyttaleren når den er koblet til en stikkontakt via AC-adapteren (medfølger) og mens BLUETOOTH-standbyfunksjonen er på, tennes (av/på)-indikatoren oransje og høyttaleren går inn i BLUETOOTH-standbymodus.