Kunne ikke slå på høyttaleren eller lade det innebygde batteriet

  • Lad det innebygde batteriet.
  • Sørg for at AC-adapteren er riktig koblet til høyttaleren og stikkontakten.