Ingen lyd / lyd fra kun én høyttaler / lavt lydnivå / forvrengt lyd / summelyd eller støy i høyttalerutmatingen / ingen stemme eller lav lyd fra anroperen

 • Sjekk at både høyttaleren og den tilkoblede enheten er slått på.
 • Skru opp lyden på høyttaleren og den tilkoblede enheten.
 • Sjekk at den tilkoblede enheten spiller av.
 • Sørg for at lydkabelen er koblet fra AUDIO IN-kontakten under avspilling i BLUETOOTH-modus.
 • Sørg for at lydkabelen er koblet godt til AUDIO IN-kontakten under avspilling i AUDIO IN-modus.
 • Hvis du kobler en datamaskin til høyttaleren, må du sørge for at lydutgangsinnstillingen på datamaskinen er stilt inn for en BLUETOOTH-enhet.
 • Sjekk at høyttaleren har etablert en BLUETOOTH-forbindelse med BLUETOOTH-enheten.
 • Par høyttaleren og BLUETOOTH-enheten igjen.
 • Hvis enheten som er koblet til AUDIO IN-kontakten er mono, mates lyden bare ut fra den venstre høyttaleren (L kanal).
 • Hvis enheten som er koblet til har en equalizer-funksjon, deaktiverer du denne.
 • Hold høyttaleren unna mikrobølgeovn, Wi-Fi, osv.
 • Før høyttaleren og BLUETOOTH-enheten nærmere hverandre. Fjern eventuelle hindringer mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten.
 • Hvis CHARGE-indikatoren blinker oransje, slå av høyttaleren og lad opp batteriet tilstrekkelig.
 • Enheten med en innebygd radio eller tuner kan ikke kobles til høyttaleren via BLUETOOTH da det kan oppstå støy.
 • Plasser høyttaleren lengre unna en TV, radio eller tuner, osv. da støy kan oppstå i sendinger.
 • Når du bruker tilføringsfunksjon for høyttaler eller Wireless Party Chain-funksjonen, hvis en annen BLUETOOTH-enhet(er) som en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur er koblet til BLUETOOTH-enheten, avslutt forbindelsen mellom dem.
 • Det er noen BLUETOOTH-enheter som kan endre kvaliteten på den trådløse avspillingen. Hvis enheten er kompatibel med denne funksjonen, velg en innstilling som prioriterer en stabil forbindelse over lydkvalitet. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med enheten.
 • Velg "Prioriter over stabil forbindelse" for høyttalerens kvalitet for trådløs avspilling.
 • Installer den siste versjonen av SongPal på den tilkoblede enheten. Hvis du ikke kan bruke den siste versjonen av SongPal eller du ikke kan koble til høyttaleren og en BLUETOOTH-enhet via BLUETOOTH-tilkobling, avinstallerer du SongPal.
 • Når du lytter til musikk, velg en A2DP BLUETOOTH-tilkobling ved å betjene BLUETOOTH-enheten.
 • Når du mottar/oppretter en telefonsamtale, velg en HFP- eller HSP BLUETOOTH-tilkobling ved å betjene BLUETOOTH-enheten.
 • Når du mottar/oppretter en telefonsamtale, sjekk at utmatingen for BLUETOOTH-enheten er innstilt for høyttaleren.