Initialisere høyttaleren

Når høyttaleren er slått på, trykk og hold (volum)-knappen og (av/på) PAIRING-knappen samtidig i over fem sekunder inntil høyttaleren slås av.

Høyttaleren initialiseres. Innstillinger som volum, osv., gjenopprettes til fabrikkens standardinnstillinger, og all informasjon om paring slettes.