Koble til en stikkontakt

Høyttaleren kan brukes ved å koble den til en stikkontakt via AC-adapteren (medfølger) eller med det innebygde batteriet (kan lades opp).

Når du bruker høyttaleren for første gang, lad opp batteriet i over 1 time før du slår på strømmen.

Du kan betjene høyttaleren med batteristrøm i stedet for AC-adapteren ved å lade høyttaleren før bruk.

 1. Koble den inkluderte AC-adapteren til DC IN 9.5V-kontakten.
 2. Koble AC-adapteren til en stikkontakt.

  Ladingen starter og CHARGE-indikatoren tennes med en oransje farge. Ladingen er fullført etter ca. fire timer*1 og indikatoren slukkes. Straks batteriet er ladet helt opp, lades det ikke mer selv om høyttaleren holdes tilkoblet en stikkontakt.

  *1 Tid som kreves for å lade det tomme batteriet til full kapasitet når høyttaleren slås av.

Batterilevetid (ved bruk av BLUETOOTH-forbindelsen)

Omtrent 24 timer*2.

Den oppgitte tiden over kan variere, avhengig av romtemperaturen eller bruksforholdene.

*2Når den spesifiserte musikkilden brukes, er BLUETOOTH-enheten innstilt til maksimalt volum, volumnivået til høyttaleren er innstilt til 19 og høyttalerens lysfunksjon slått av. Hvis lydnivået til høyttaleren er satt til maksimalt, vil levetiden være omtrent 4 timer.

Sjekke batterinivået på det oppladbare batteriet

Etter at du har trykt på eller holdt (anrop)-knappen i over tre sekunder for å sjekke batteristrømmen hvor høyttaleren slås på, mates stemmeveiledningen "Fully charged/About 70%/About 50%/About 20%/Please charge" (Fulladet/omtrent 70 %/omtrent 50 %/omtrent 20 %/lad opp) ut fra høyttaleren.

Når batteristrømmen går tom

 • Når stemmeveiledningen sier "Please charge" (Lad opp) og CHARGE-indikatoren blinker sakte oransje, er batterinivået lavt og batteriet må lades. I denne tilstanden kan ikke høyttaleren forsyne strøm til andre enheter.
 • Hvis stemmeveiledningen sier "Please charge" (Lad opp) og CHARGE-indikatoren blinker tre ganger oransje og slukkes når du slår på høyttaleren, er batteriet tomt og må lades.

Hint

 • En høyttaler som er i bruk kan lades hvis den er tilkoblet en stikkontakt, selv om CHARGE-indikatoren ikke tennes. I så fall, kan det ta lengre tid å lade batteriet sammenlignet med når høyttaleren er skrudd av avhengig av bruksforholdene. Derfor anbefales det at du slår av høyttaleren under lading.

Merknad

 • Når du bruker høyttaleren ved et høyt lydnivå, kan batteriet gå tomt selv om høyttaleren er koblet til en stikkontakt. Hvis du vil bruke høyttaleren under lading, reduser lydnivået på høyttaleren. Ellers slår du av høyttaleren og lader opp batteriet tilstrekkelig.
 • Når du bruker høyttaleren ved et høyt lydnivå over lengre tid, kan batteriet gå tomt selv om høyttaleren er koblet til en stikkontakt. Derfor kan lyden bli lav. Dette er ikke en feil. Slå av høyttaleren og lad opp batteriet tilstrekkelig.
 • Når du bytter strømkilden mellom en stikkontakt og et batteri ved å koble til/fra AC-adapteren, kan lyden midlertidig stoppe fra høyttaleren. Dette er ikke en feil.
 • Maksimal strømeffekt vil være lavere når batterinivået er lavt.
 • Selv om du ikke har tenkt å bruke høyttaleren på en lang stund, må du lade batteriet tilstrekkelig én gang hver 6. måned for å opprettholde ytelsen.
 • I et svært kaldt eller varmt miljø, vil ladingen stoppe av hensyn til sikkerheten. Hvis ladingen tar lang tid, kan den også få ladingen av høyttaleren til å stoppe. I disse forholdene, fortsetter CHARGE-indikatoren å blinke raskt oransje, men dette er ikke en feilfunksjon. For å løse disse problemene, koble AC-adapteren og koble den til igjen innen driftstemperaturen på mellom 5 °C og 35 °C.
 • Ikke lad på steder hvor vann kan sprute.