Høre på musikk trådløst med to høyttalere (tilføringsfunksjon for høyttaler)

Ved å koble sammen to SRS-XB40-høyttalere via BLUETOOTH, kan du velge lydproduksjon mellom stereomodus (stereolyd) og dobbel modus (monolyd). For å bruke denne funksjonen, kreves to SRS-XB40-høyttalere.

Velg mellom følgende to avspillingsmetoder.

Dobbelmodus

Begge høyttalerne spiller av samme lyd. Dobbel modus er den innledende innstillingen.

Stereomodus

Én høyttaler spiller av lyden på den høyre kanalen (høyre side), men den andre høyttaleren spiller av lyden på venstre kanal (venstre side) for stereoavspilling mellom høyttalerne.

Merknad

 • Slå av begge høyttalerne før du setter opp tilføringsfunksjon for høyttaler.
 1. Sett opp den første høyttaleren.
  1. Trykk på (av/på) PAIRING-knappen på én av høyttalerne for å slå den på.

   Indikatoren (BLUETOOTH) begynner å blinke hvitt.

  2. Trykk og hold ADD-knappen i omtrent tre sekunder inntil en pipelyd høres.

   (BLUETOOTH)- og L/R-indikatorene blinker hvitt. Etter omtrent tre sekunder høres en pipelyd og L/R-indikatorene tennes.

   (BLUETOOTH)-indikatoren fortsetter å blinke.

 2. Sett opp den andre høyttaleren.
  1. Trykk på (av/på) PAIRING-knappen på den andre høyttaleren for å slå den på.

   (BLUETOOTH)-indikatoren til høyttaleren begynner å blinke hvitt.

  2. Trykk og hold ADD-knappen i omtrent tre sekunder inntil en pipelyd høres.

   (BLUETOOTH)- og L/R-indikatorene blinker hvitt. L/R-indikatoren tennes da mens (BLUETOOTH)-indikatoren slukkes.

   Hint

   • Hvis de to høyttalerne raskt oppretter en BLUETOOTH-tilkobling, kan L/R-indikatorene tennes uten (BLUETOOTH)-indikatoren og L/R-indikatorene blinker.
   • Sett opp den andre høyttaleren innen 1 minutt. Hvis du ikke setter den opp innen 1 minutt, avbrytes innstillingen av den første høyttaleren.
 3. Bruk høyttaleren hvor (BLUETOOTH)-indikatoren blinker for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med en BLUETOOTH-enhet.

  Når (BLUETOOTH)-indikatoren til høyttaleren slutter å blinke og tennes, er BLUETOOTH-forbindelsen etablert.

 4. Start avspilling på BLUETOOTH-enheten, og reguler volumet til et moderat nivå.
 5. Trykk på knappene /+ (volum) på én av høyttalerne for å justere volumet.

  Justering av volum på én høyttaler gjenspeiles på den andre.

Hint

 • Når du oppretter eller mottar et anrop, bruker du kun høyttaleren hvor (BLUETOOTH)-indikatoren er tent.
 • Hvis en annen BLUETOOTH-enhet(er) som en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur, er koblet til BLUETOOTH-enheten som kobler til med høyttaleren, kan det være forvrengt lyd eller støy i høyttalerutmatingen. I så fall avslutter du BLUETOOTH-forbindelsen mellom BLUETOOTH-enheten og andre BLUETOOTH-enheter.
 • Bytt kodeksen til SBC når du bruker tilføringsfunksjon for høyttaler.

Merknad

 • Hvis du tilbakestiller eller initialiserer én av de to høyttalerne mens du bruker tilføringsfunksjon for høyttaler, må du slå av den andre høyttaleren. Hvis du ikke slår av den andre høyttaleren før du starter tilføringsfunksjon for høyttaler på nytt, kan det oppstå et problem med å opprette en BLUETOOTH-tilkobling og mate ut lyd.
 • Når du gjør en BLUETOOTH-tilkobling via One touch (NFC), berør høyttaleren hvor (BLUETOOTH)-indikatoren blinker. Enheten kan ikke opprette en BLUETOOTH-forbindelse med høyttaleren hvor (BLUETOOTH)-indikatoren slukkes.
 • Hvis en bærbar lydenhet, osv. er koblet til høyttalerens AUDIO IN-kontakt, bytter høyttaleren automatisk til AUDIO IN-modus, og tilføringsfunksjon for høyttaler er avsluttet.