Koble fra den NFC-kompatible enheten med One touch (NFC)

Du kan koble høyttaleren fra den tilkoblede NFC-kompatible enheten som en smarttelefon eller Walkman, osv. ved å berøre høyttaleren med den.

  1. Berør enheten på den N-merkede delen til høyttaleren.

Hint

  • Når høyttaleren er koblet fra enheten med One touch, slås høyttaleren av med automatisk avstengingsfunksjonen hvis ingen operasjoner utføres og ingen lyd mates inn på 15 minutter.
  • Hvis du ikke kan koble fra høyttaleren, kan du prøve følgende.
    • Beveg enheten sakte over N-merket til høyttaleren.
    • Ta enheten ut av et eventuelt etui.
  • Når du bruker tilføringsfunksjon for høyttaler eller Wireless Party Chain, berør høyttaleren hvor (BLUETOOTH)-indikatoren tennes. Enheten kan ikke kobles fra hvis du berører høyttaleren hvor (BLUETOOTH)-indikatoren slukkes.