Slå av den automatiske avstengingsfunksjonen

Du kan slå av/på den automatiske avstengingsfunksjonen. Innstillingen er på når du kjøper enheten.
  1. Koble høyttaleren til en stikkontakt via AC-adapteren (medfølger) og slå av strømmen.
  2. Trykk og hold +-knappen og -knappen samtidig i minst fem sekunder.

    Når den automatiske avstengingsfunksjon er slått av, blinker (BLUETOOTH)-indikatoren hvitt tre ganger.

    Når funksjon er slått på, blinker (BLUETOOTH)-indikatoren hvitt to ganger.