Forholdsregler

Merknad om bruk med en mobiltelefon

 • For informasjon om bruk av mobiltelefonen når du mottar en telefonsamtale mens du overfører lyden med BLUETOOTH-forbindelsen, kan du se bruksanvisningene som fulgte med mobiltelefonen.

Om sikkerhet

 • Før du betjener høyttaleren, må du kontrollere at operasjonsspenningen til høyttaleren er identisk med din lokale strømforsyning.
  • Hvor kjøpt: Alle land/regioner
  • Operasjonsspenning: 100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Merknader om AC-adapteren

 • Når du kobler AC-adapteren til eller fra, må du først slå av høyttaleren. Ellers kan det oppstå en funksjonsfeil.
 • Bruk bare AC-adapteren som følger med. For å unngå å skade høyttaleren, må du ikke bruke en annen AC-adapter.

  Pluggens polaritet

 • Koble AC-adapteren til en stikkontakt i nærheten. Hvis et problem oppstår, kobler du den straks fra stikkontakten.
 • Ikke installer AC-adapteren på et innestengt område, som i en bokhylle eller et innebygd kabinett.
 • For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må du ikke utsette AC-adapteren for drypping eller spruting, og ikke plassere gjenstander fylt med væsker, som blomstervaser, på AC-adapteren.

Om plassering

 • Ikke sett høyttaleren i en skrå posisjon. Hvis høyttaleren satt i en skrå posisjon, kan den falle over på grunn av vibrasjoner i høyttaleren, og dette kan føre til personskade, feilfunksjon eller forringelse av ytelse.
 • Den kan falle ned eller velte, avhengig av installasjonen. Ikke oppbevar dyrebare gjenstander, osv. nær høyttaleren.
 • Ikke la høyttaleren stå på et sted nær varmekilder, på et sted som er utsatt for direkte sollys, ekstreme mengder støv, fuktighet, regn eller mekanisk støt.

Om drift

 • Ikke sett inn noen små gjenstander, e.l. i kontaktene eller ventilasjonsåpningen på baksiden av høyttaleren. Høyttaleren kan kortslutte eller få en feil.
 • Når lyset er sterkt, lys opp rommet eller slå av belysningen.

Om rengjøring

 • Ikke bruk alkohol, benzen eller tynner til å rengjøre kabinettet med.

Annet

 • To høyttalere kreves ved bruk av tilføringsfunksjon for høyttaler. Kun SBC-kodeksen støttes ved bruk av tilføringsfunksjon for høyttaler.
 • Hvis du har spørsmål eller problemer med høyttaleren som ikke omfattes av denne hjelpeveiledningen, tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.