Bruk trådløs avspilling med flere høyttalere (Wireless Party Chain-funksjon)

Du kan høre på musikk samtidig ved å kombinere opptil ti enheter som er kompatible med Wireless Party Chain-funksjonen. Gjør klar enheter som er kompatible med Wireless Party Chain-funksjonen på forhånd.

Kompatible enheter:

SRS-XB20 , SRS-XB30, SRS-XB40

For de seneste kompatible enhetene, se følgende webside for kundestøtte.


Gjør følgende før du bruker høyttaleren:

 • Plasser alle høyttalere som skal kobles til innen 1 m.

 • Slå av strømmen på alle høyttalere som skal kobles til før oppsettet starter.
 1. Sett opp den første høyttaleren.

  Følgende operasjon er et eksempel ved innstilling av SRS-XB40 som den første høyttaleren. Se bruksanvisningene som fulgte med enheten du bruker til å sette opp andre enheter som er kompatible med Wireless Party Chain-funksjonen.

  1. Trykk på (av/på) PAIRING-knappen på høyttaleren.

   (BLUETOOTH)-indikatoren blinker hvitt.

  2. Koble BLUETOOTH-enheten til høyttaleren via en BLUETOOTH-tilkobling.

   Avhengig av type BLUETOOTH-enhet som skal kobles til, se følgende emner.

   Pare og koble til med en BLUETOOTH-enhet

   Pare og koble til med en datamaskin (Windows 10)

   Pare og koble til med en datamaskin (Windows 8)

   Pare og koble til med en datamaskin (Windows 7)

   Når (BLUETOOTH)-indikatoren til høyttaleren slutter å blinke og tennes, er BLUETOOTH-forbindelsen etablert.

  3. Trykk og hold ADD- og + (volum)-knappene i omtrent seks sekunder inntil en pipelyd høres.

   (BLUETOOTH)- og L/R-indikatorene blinker hvitt. Etter omtrent seks sekunder høres en pipelyd, deretter tennes L/R-indikatorene én gang og blinker vekselvis. (BLUETOOTH)-indikatoren fortsetter å blinke.

 2. Koble til den andre og flere høyttalere.

  Følgende operasjon er et eksempel ved tilkobling av SRS-XB40 som den andre høyttaleren. Se bruksanvisningene som fulgte med enheten du bruker til å koble til andre enheter som er kompatible med Wireless Party Chain-funksjonen.

  1. Trykk på (av/på) PAIRING-knappen på høyttaleren som skal kobles til.

   (BLUETOOTH)-indikatoren til høyttaleren som du slo på blinker hvitt.

  2. Trykk og hold ADD- og + (volum)-knappene i omtrent tre sekunder inntil en pipelyd høres.

   (BLUETOOTH)- og L/R-indikatorene blinker hvitt. L/R-indikatorene tennes. (BLUETOOTH)-indikatoren slukkes.

   Hint

   • Koble til den andre høyttaleren innen 1 minutt. Etter 1 minutt eller mer er høyttalerinnstillingen kansellert.
  3. For å også koble til andre høyttalere, gjenta trinn – 1 til 2.

   Hint

   • Når du kobler til den tredje og flere høyttalere, koble den til innen 30 sekunder etter tilkobling av den forrige høyttaleren. Etter 30 sekunder eller mer kan ikke høyttaleren kobles til.
   • Hvis du vil legge til en annen høyttaler etter tilkobling (30 sekunder eller mer), utfør trinn – 3, deretter trinn – 1 til 2.
 3. Start avspilling.
  1. Start avspilling på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten og reguler volumet.

   Den samme musikken spilles av fra alle høyttalere.

   Kun for den BLUETOOTH-tilkoblede høyttaleren synkroniseres volumet med BLUETOOTH-enheten. For andre høyttalere, reguler volumet individuelt med høyttalerkassen.

Merknad

 • Når du ser på filmer med Wireless Party Chain-funksjonen, kan det være et mellomrom mellom video og lyd.