Stoppe tilføringsfunksjonen for høyttaler

Følg prosedyren under for å stoppe tilføringsfunksjonen for høyttaler.

  1. Trykk og hold ADD-knappen i omtrent tre sekunder inntil en pipelyd høres.

Hint

  • Hvis en bærbar lydenhet, osv. er koblet til AUDIO IN-kontakten, bytter høyttaleren automatisk til AUDIO IN-modus, og tilføringsfunksjon for høyttaler er avsluttet.
  • Tilføringsfunksjon for høyttaler stoppes ikke selv om høyttaleren er skrudd av. Når høyttaleren er slått på, vil høyttaleren prøve å etablere tilføringsfunksjon for høyttaler med den andre høyttaleren som har blitt koblet til. Hvis du vil bruke tilføringsfunksjon for høyttaler, slå på den andre høyttaleren innen 1 minutt.
  • Hvis du vil bruke høyttaleren som har blitt brukt som én av høyttalerne til tilføringsfunksjon for høyttaler alene, trykk på (av/på) PAIRING-knappen for å slå på høyttaleren, trykk deretter og hold ADD-knappen i omtrent tre sekunder inntil en pipelyd høres for å avslutte tilføringsfunksjon for høyttaler.
  • For å avslutte tilføringsfunksjon for høyttaler mens du bruker to høyttalere, trykk og hold ADD-knappen i omtrent tre sekunder inntil en pipelyd høres.