Strømmen slås plutselig av

  • Batterinivået kan være lavt. Lad opp høyttaleren ved å koble høyttaleren til en stikkontakt via AC-adapteren.
  • Den automatiske avstengingsfunksjonen kan ha blitt aktivert. Etter 15 minutter i visse omstendigheter, som når volumet til lydinngangen er lav, slås strømmen automatisk av. Hev volumet på den tilkoblede enheten for bruk, eller slå av den automatiske strømfunksjonen.