Lyden blir lav under bruk

  • Lyden kan bli lav i følgende tilfeller. Dette er ikke en feil.
    • Når batterinivået er lavt og CHARGE-indikatoren blinker oransje mens høyttaleren strømføres av bare det innebygde batteriet.
    • Når batterinivået er lavt som følge av at høyttaleren brukes ved et høyt lydnivå over lengre tid selv om høyttaleren er koblet til en stikkontakt.
  • Hvis lyden blir lav mens den er i bruk, følg prosedyren under.
    1. Slå av høyttaleren.
    2. Lad batteriet tilstrekkelig.