Kan ikke pare høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet

  • Før høyttaleren og BLUETOOTH-enheten sammen og ha dem maksimalt 1 m fra hverandre.
  • For å bruke tilføringsfunksjon for høyttaler eller Wireless Party Chain-funksjon, par med høyttaleren hvor (BLUETOOTH)-indikatoren blinker hvitt.
  • Hvis (BLUETOOTH)-indikatoren ikke blinker raskt hvitt, kan du trykke og holde (av/på) PAIRING-knappen til du hører pipelyder og (BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke raskt hvitt.
  • Koble høyttaleren til en stikkontakt eller lad opp batteriet på høyttaleren til et tilstrekkelig nivå.
  • Når høyttaleren er initialisert, kan det hende at en iPhone/iPad/iPod touch ikke kan koble til høyttaleren. I så fall, sletter du paringsinformasjon på iPhone/iPad/iPod touch og parer dem på nytt.