Bytte enheter med One touch (NFC)

  • Hvis du beveger en NFC-kompatibel enhet over den N-merkede delen av høyttaleren mens høyttaleren er koblet til med den andre BLUETOOTH-enheten, kobler høyttaleren fra BLUETOOTH-enheten, kobler deretter til med den NFC-kompatible enheten som akkurat ble berørt. Hvis du derimot snakker i en BLUETOOTH-mobiltelefon som er koblet til høyttaleren, kan du ikke veksle BLUETOOTH-tilkoblingen med One touch.
  • Når du berører en NFC-kompatibel enhet som har blitt koblet til høyttaleren via BLUETOOTH-forbindelsen på et annet NFC-kompatibelt BLUETOOTH-headset eller BLUETOOTH-høyttaler, kobler den NFC-kompatible enheten fra høyttaleren og kobler til med BLUETOOTH-enheten den akkurat berørte.
  • Hvis du ikke kan bytte enheter, kan du prøve følgende.
    • Beveg den NFC-kompatible enheten sakte over N-merket til høyttaleren.
    • Ta den NFC-kompatible enheten ut av et eventuelt etui.

Hint

  • Når du bruker tilføringsfunksjon for høyttaler eller Wireless Party Chain, beveg enheten over den N-merkede delen på høyttaleren hvor (BLUETOOTH)-indikatoren tennes. Høyttaleren hvor (BLUETOOTH)-indikatoren slukkes er ikke i stand til å opprette noen BLUETOOTH-forbindelser.