Hva du kan gjøre med SongPal

SongPal er en app for kontrollering av Sony-lydenheter som er kompatible med SongPal ved hjelp av smarttelefonen, iPhone, osv.

Hvis du vil ha mer informasjon om SongPal, kan du gå til følgende URL-adresse:

http://info.songpal.sony.net/help/

Operasjoner som kan utføres på en høyttaler med SongPal

  • Volumjustering
  • Lydinnstilling
  • Batterinivå-indikering
  • Strømalternativ som automatisk standbymodus, BLUETOOTH-standbymodusen
  • Belysning (bytte belysningsmodusen)
  • BLUETOOTH-kodeks (kvaliteten ved direkteavspilling av lyd over BLUETOOTH)
  • Tilføringsfunksjon for høyttaler

Hint

  • Hva du kan kontrollere med SongPal varierer avhengig av den tilkoblede enheten. Appens spesifikasjon og design kan endres uten varsel.