Koble til med en NFC-kompatibel enheten med One touch (NFC)

Ved å berøre høyttaleren med en NFC-kompatibel enhet som en smarttelefon, slås høyttaleren på automatisk og fortsetter til paring og en BLUETOOTH-forbindelse.

Kompatible smarttelefoner
NFC-kompatible smarttelefoner med Android 4.1 eller senere installert
Kompatible Walkman-modeller
NFC-kompatible Walkman-modeller*1

*1 Selv om Walkman er kompatibel med NFC-funksjonen, kan det hende at det ikke er mulig å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med høyttaleren via One touch. For detaljer om de kompatible modellene, se bruksanvisningene som fulgte med Walkman.

NFC
NFC (Near Field Communication) er en teknologi som tillater trådløs kommunikasjon mellom ulike enheter over en kort avstand, som smarttelefoner og IC-tagger.
Takket være NFC-funksjonen, kan datakommunikasjon, for eksempel BLUETOOTH-paring, enkelt oppnås ved å bare berøre NFC-kompatible enheter (dvs. på N-merkesymbolet eller et bestemt sted på hver enhet).


Gjør følgende før du starter.

 • Skru ned volumet til enheten.
 • Stopp avspilling på BLUETOOTH-enheten for å unngå at plutselig høy lyd kommer fra høyttaleren.
 1. Aktiver NFC-funksjonen på enheten.
 2. Berør høyttaleren med enheten.

  Lås opp skjermen til enheten på forhånd.

  Fortsett å berøre enheten på den N-merkede delen på høyttaleren til enheten reagerer (dette kan ta noen få sekunder).

  Hvis høyttaleren er av, vil den slås på når enheten berører den.

  Følg anvisningene på skjermen for å etablere forbindelsen.

  Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, forblir indikatoren (BLUETOOTH) tent.

  Berør høyttaleren med enheten igjen for å koble fra.

Hint

 • Selv om høyttaleren ikke er slått på, blinker (BLUETOOTH)-indikatoren ved berøring med en enhet. Når tilkoblingen er etablert, tennes (BLUETOOTH)-indikatoren med et hvitt lys.
 • Hvis du ikke kan koble til høyttaleren, kan du prøve følgende.
  • Beveg enheten sakte over den N-merkede delen til høyttaleren.
  • Ta enheten ut av et eventuelt etui.
 • Hvis du berører en enhet på høyttaleren, avslutter enheten BLUETOOTH-forbindelsen med enhver gjeldende enhet (NFC-kompatibel enhet, osv.), og kobler til med høyttaleren (One touch-tilkobling veksler).

Merknad

 • Når en lydkabel er koblet til høyttalerens AUDIO IN-kontakt mens høyttaleren og BLUETOOTH-enheten har blitt koblet til via en BLUETOOTH-forbindelse, vil lyd fra den BLUETOOTH-tilkoblede enheten ikke kunne høres fra høyttaleren (håndsfri funksjonen er tilgjengelig). For å lytte til musikk fra BLUETOOTH-enheten, koble lydkabelen fra høyttalerens AUDIO IN-kontakt.
 • Hvis enheten din er en som går inn i standbymodus ved en magnetisk kraft, kan den ikke kobles til med NFC.
 • Når du bruker tilføringsfunksjon for høyttaler eller Wireless Party Chain, berør høyttaleren hvor (BLUETOOTH)-indikatoren blinker. Enheten kan ikke opprette en BLUETOOTH-forbindelse med høyttaleren hvor (BLUETOOTH)-indikatoren slukkes.