Avslutte BLUETOOTH-forbindelsen (etter bruk)

Når du er ferdig med å spille musikk med BLUETOOTH-enheten, utfører du en av følgende operasjoner for å avslutte BLUETOOTH-forbindelsen.

 • Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med enheten.
 • Slå av BLUETOOTH-enheten.
 • Slå av høyttaleren.
 • Berør den NFC-kompatible enheten med høyttaleren igjen (hvis enheten din har NFC-funksjonen).
  • Når du bruker tilføringsfunksjon for høyttaler eller Wireless Party Chain, berør den NFC-kompatible enheten på høyttaleren hvor (BLUETOOTH)-indikatoren tennes. En høyttaler hvor (BLUETOOTH)-indikatoren slukkes er ikke i stand til å avslutte BLUETOOTH-forbindelsen.

Hint

 • Høyttaleren slås av automatisk med den automatiske avstengingsfunksjonen når høyttaleren inntreffer følgende betingelser i 15 minutter, og BLUETOOTH-forbindelsen er avsluttet.
  • Ingen betjening av høyttaleren.
  • Ingen BLUETOOTH-forbindelse har blitt etablert mellom høyttaleren og en smarttelefon eller en mobiltelefon via HFP/HSP.
   HFP og HSP er typer BLUETOOTH-profiler.
   HSP (Headset Profile): Allows calling/cellular phone operation.
   HFP (Hands-Free Profile): Allows hands-free calling/cellular phone operation.
  • Ingen musikk (lyd) spilles av når høyttaleren er koblet til en BLUETOOTH-enhet.
 • Når du bruker tilføringsfunksjon for høyttaler, hvis du slår av én høyttaler, slås den andre høyttaleren automatisk av. BLUETOOTH-forbindelsen mellom dem er koblet fra.
 • Når du er ferdig med å spille musikk, kan BLUETOOTH-forbindelsen avsluttes automatisk, avhengig av BLUETOOTH-enheten.