Bruke RESET-knappen

Hvis høyttaleren ikke kan slås på eller ikke kan betjenes til tross for at den er slått på, åpne hetten på baksiden og trykk på RESET-knappen med en nål eller annen spiss gjenstand. Høyttaleren nullstilles og skrus av.

Etter at du har trykt på RESET-knappen, skrur du på høyttaleren. Hvis den ikke skrus på, tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Merknad

  • Høyttaleren kan ikke tilbakestilles mens strømmen er av.
  • Paringsinformasjon slettes ikke ved å trykke på RESET-knappen. Dette er annerledes enn høyttalerinitialiseringen.
  • For å nullstille høyttaleren mens den strømføres av det innebygde batteriet, trykker du og holder RESET-knappen til (av/på)-indikatoren slukkes.
  • Etter nullstilling, kan volum-, funksjon- og EXTRA BASS-innstillinger være annerledes.