Koble til med en paret datamaskin (Windows 8)

Gjør følgende før du bruker høyttaleren:

 • Avhengig av datamaskinen din, kan det være nødvendig å slå på den innebygde BLUETOOTH-adapteren. For detaljer om hvordan du slår på en innebygd BLUETOOTH-adapter, se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
 • Hvis høyttaleren tidligere var paret med en annen enhet, slå av BLUETOOTH-funksjonen for den andre enheten.
 1. Slå på høyttaleren.

  (av/på)-indikatoren tennes med en hvit farge.

  Indikatoren (BLUETOOTH) begynner å blinke hvitt.

  Når du slår på høyttaleren, forsøker høyttaleren å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med BLUETOOTH-enheten som ble koblet til sist. Hvis enheten er i nærheten og dens BLUETOOTH-funksjon er på, opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk og indikatoren (BLUETOOTH) forblir tent. Når du vil koble til en annen BLUETOOTH-enhet, må du avslutte gjeldende BLUETOOTH-forbindelse ved å betjene BLUETOOTH-enheten som er koblet til nå.

 2. Søk etter høyttaleren på datamaskinen.
  1. Velg [Desktop] fra Start-menyen.

  2. Sett musen på linje med høyre side av skjermen (hvis du bruker et berøringspanel, sveip fra høyre kant av skjermen), og velg [Settings] fra perlene som vises.

  3. Når [Settings]-perlene vises, klikk [Control Panel].

  4. Når [All Control Panel Items] vises, velg [Sound].

   Hvis [Control Panel]-skjermen vises i stedet for [All Control Panel Items], velg [Large icons] eller [Small icons] fra [View by]-menyen i øvre høyre hjørne av skjermen.

  5. Bekreft [SRS-XB40 Stereo] på [Sound]-skjermen.
   • Hvis det er et kryss (grønt) på [SRS-XB40 Stereo], gå videre til trinn .

   • Hvis det ikke er et kryss (grønt) på [SRS-XB40 Stereo], gå videre til neste trinn (deltrinn 6).
   • Hvis [SRS-XB40 Stereo] ikke vises, høyreklikk på [Sound]-skjermen, og velg [Show Disabled Devices] fra menyen som vises. Gå deretter videre til neste trinn (deltrinn 6).

  6. Høyreklikk på [SRS-XB40 Stereo] og velg [Connect] fra menyen som vises.

   Når høyttalerne er tilkoblet, vises et kryss på [SRS-XB40 Stereo] på [Sound]-skjermen. Gå videre til trinn .

   Hvis du ikke kan klikke [Connect] for [SRS-XB40 Stereo], velg [Disable] for [Default Device] som for øyeblikket har et kryss (grønt).

 3. Sjekk at (BLUETOOTH)-indikatoren har byttet fra å blinke til å lyse fast.

  Når høyttaleren er tilkoblet datamaskinen forblir (BLUETOOTH)-indikatoren tent. Du kan spille av musikk fra datamaskinen.

Hint

 • Operasjonen over er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
 • Når BLUETOOTH-standbyfunksjonen er slått på, slås høyttaleren automatisk på ved å betjene en BLUETOOTH-enhet, og starter BLUETOOTH-forbindelsen.

Merknad

 • Når høyttaleren har opprettet en forbindelse automatisk med den sist tilkoblede BLUETOOTH-enheten, kan det hende at BLUETOOTH-funksjonen ikke fungerer riktig. I så fall, avslutter du BLUETOOTH-forbindelsen ved å betjene BLUETOOTH-enheten som er koblet til og oppretter en forbindelse på nytt.
 • Når en lydkabel er koblet til høyttalerens AUDIO IN-kontakt mens høyttaleren og BLUETOOTH-enheten har blitt koblet til via en BLUETOOTH-forbindelse, vil lyd fra den BLUETOOTH-tilkoblede enheten ikke kunne høres fra høyttaleren. For å lytte til musikk fra BLUETOOTH-enheten, koble lydkabelen fra høyttalerens AUDIO IN-kontakt.