Bruke BLUETOOTH-standbyfunksjonen

Når BLUETOOTH-standbyfunksjonen er slått på, slås høyttaleren automatisk på ved å betjene en BLUETOOTH-enhet, og starter BLUETOOTH-forbindelsen.

Legg merke til følgende før du bruker høyttaleren:

 • BLUETOOTH-standbyfunksjonen er bare tilgjengelig når høyttaleren er koblet til en stikkontakt. Når høyttaleren strømføres av bare det innebygde batteriet, er ikke BLUETOOTH-funksjonen tilgjengelig.
 • Par høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet på forhånd. Hvis ingen paringsinformasjon er lagret i høyttaleren, som er tilfelle når høyttaleren brukes for første gang etter kjøp, vil ikke høyttaleren gå inn i BLUETOOTH-standbymodus.
 1. Koble høyttaleren til en stikkontakt.
 2. Slå på høyttaleren.

  (av/på)-indikatoren tennes med en hvit farge.

 3. Trykk på [SongPal] på smarttelefonen, iPhone, osv. for å starte applikasjonen.

  SongPal

 4. Trykk på [SRS-XB40].

 5. Trykk på [Settings].

 6. Trykk på [Power Option].
 7. Trykk på [BT Standby] for å stille inn BLUETOOTH-standbymodusen til på.
 8. Trykk på [Done].

Slå av BLUETOOTH-standbyfunksjonen

Utfør trinnene til igjen for å slå av BLUETOOTH-standbyfunksjonen og trykk deretter på [Done].

Hint

 • (av/på)-indikatoren tennes i oransje farge mens høyttaleren slås når BLUETOOTH-standbyfunksjonen er aktivert.