Merknader om lading

Levetiden til det innebygde litium-ion-batteriet

 • Det oppladbare batteriet har en levetid. Over tid og antall ganger som batteriet brukes øker, reduseres kapasiteten til det oppladbare batteriet sakte. Når mengde tid som batteriet kan brukes virker betydelig kortere, til tross for at det er fulladet, ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
 • Levetiden til det oppladbare batteriet varierer avhengig av forbruk, miljø og oppbevaringsmetode.

Advarsel

Når høyttaleren oppdager et problem under lading av batteriet av følgende årsaker, slukkes CHARGE-indikatoren (oransje) selv om lading ikke er fullført.

 • Romtemperatur som overstiger området 5 °C – 35 °C.
 • Det er et problem med batteriet.

Merknad

 • Ladeperioden varierer avhengig av batteriets bruksforhold.
 • Lad opp høyttaleren i en romtemperatur mellom 5 °C og 35 °C.
 • Høyttaleren blir varm under lading. Dette er ikke en feil.
 • Hvis høyttaleren ikke brukes på lang tid, tar det lenger tid å lade batteriet.
 • Unngå eksponering for raske temperaturendringer, direkte sollys, fuktighet, sand, støv eller mekanisk støt. Du må heller aldri la høyttaleren ligge i en bil som er parkert i solen.
 • En høyttaler som er i bruk kan lades hvis den er tilkoblet en stikkontakt, selv om CHARGE-indikatoren ikke tennes. I så fall, kan det ta lengre tid å lade batteriet avhengig av bruksforholdene. Derfor anbefales det å slå av høyttaleren under lading.
 • I et svært kaldt eller varmt miljø, vil ladingen stoppe av hensyn til sikkerheten. Hvis ladingen tar lang tid, kan den også få ladingen av høyttaleren til å stoppe. I disse forholdene, fortsetter CHARGE-indikatoren å blinke raskt oransje, men dette er ikke en feilfunksjon. For å løse disse problemene, koble AC-adapteren fra høyttaleren og koble den til igjen innen driftstemperaturen på mellom 5 °C og 35 °C.