Kan ikke koble til med en høyttaler i Wireless Party Chain-funksjon

  • Etter at du har koblet til to høyttalere, utfør paringen mellom en BLUETOOTH-enhet og høyttaleren hvor (BLUETOOTH)-indikatoren blinker hvitt. Opprett deretter en BLUETOOTH-tilkobling.