Wiel vergrendelen

U kunt instellen of het besturingswiel moet worden vergrendeld of niet wanneer u de Fn (functie)-knop ingedrukt houdt.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Wiel vergrendelen] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Vergrendelen:
Het besturingswiel wordt vergrendeld.
Ontgrendelen:
Het besturingswiel wordt niet vergrendeld, zelfs niet wanneer u de Fn (Functie)-knop ingedrukt houdt.

Hint

  • U kunt de vergrendeling ontgrendelen door de Fn (Functie)-knop nogmaals ingedrukt te houden.

Opmerking

  • Als [AF-gebied-registr] is ingesteld op [Aan], ligt [Wiel vergrendelen] vast op [Ontgrendelen].