Belicht.comp.

Normaal gesproken wordt de belichting automatisch ingesteld (automatische belichting). Uitgaande van de belichtingswaarde die is ingesteld door de automatische belichtingsfunctie, kunt u het gehele beeld helderder of donkerder maken als u [Belicht.comp.] verandert naar de pluskant respectievelijk de minkant (belichtingscompensatie).

 1. (Belicht.comp.) op het besturingswiel → druk op de linker-/rechterkant van het besturingswiel of draai het besturingswiel, en selecteer de gewenste instelling.

  + (boven)kant:
  De beelden worden helderder.

  - (onder)kant:
  De beelden worden donkerder.

  • U kunt ook MENU (Camera- instellingen1) → [Belicht.comp.] selecteren.

  • U kunt de belichtingscompensatiewaarde instellen binnen het bereik van -3,0 EV t/m + 3,0 EV.
  • U kunt de belichtingscompensatiewaarde die u hebt ingesteld, controleren op het opnamescherm.

   Monitor

   Zoeker

Opmerking

 • U kunt de belichtingscompensatie niet uitvoeren in de volgende opnamefuncties:
  • [Slim automatisch]
  • [Superieur automat.]
  • [Scènekeuze]
 • Als u [Handm. belichting] gebruikt, kunt u de belichtingscompensatie alleen toepassen als [ISO] is ingesteld op [ISO AUTO].
 • U kunt voor bewegende beelden de belichtingscompensatiewaarde instellen binnen een bereik van −2,0 EV tot en met +2,0 EV.
 • Als u een onderwerp opneemt in uiterst heldere of donkere omstandigheden, of wanneer u de flitser gebruikt, kunt u mogelijk geen bevredigend resultaat bereiken.