USB-voeding

Stelt in of voeding moet worden geleverd via de micro-USB-kabel wanneer het apparaat is aangesloten op een computer of een USB-apparaat.

  1. MENU (Instellingen) → [USB-voeding] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
Het apparaat wordt gevoed via de micro-USB-kabel wanneer het apparaat is aangesloten op een computer, enz.
Uit:
Het apparaat wordt niet gevoed via de micro-USB-kabel wanneer het apparaat is aangesloten op een computer enz. Als u de bijgeleverde netstroomadapter gebruikt, wordt het apparaat zelfs van voeding voorzien wanneer [Uit] is geselecteerd.


Bedieningen beschikbaar met voeding via een USB-kabel

De onderstaande tabel toont u welke bedieningen beschikbaar/niet beschikbaar zijn terwijl de camera wordt gevoed via een USB-kabel.
Een vinkje geeft aan dat de bediening beschikbaar is, en "―" geeft aan dat de bediening niet beschikbaar is.

Bediening Beschikbaar/Niet-beschikbaar
Beelden opnemen
Beelden weergeven
Wi-Fi/NFC/Bluetooth-verbindingen
De accu opladen
De camera inschakelen zonder dat een accu is geplaatst

Opmerking

  • Plaats de accu in het apparaat om het via een USB-kabel van voeding te voorzien.