Gamma-weerg.hulp

Bewegende beelden met S-Log-gamma worden geacht te worden verwerkt na het opnemen om gebruik te maken van het brede dynamische bereik.Bewegende beelden met het HLG -gamma worden geacht te worden weergegeven op een HDR-compatibele monitor.Ze worden daarom tijdens het opnemen weergegeven met een laag contrast en zijn mogelijk slecht zichtbaar. U kunt echter de functie [Gamma-weerg.hulp] gebruiken om een contrast te reproduceren dat gelijkwaardig is aan dat van het normale gamma. Bovendien kan tevens [Gamma-weerg.hulp] worden toegepast tijdens het weergeven van bewegende beelden op de monitor of in de zoeker van de camera.

  1. MENU (Instellingen) → [Gamma-weerg.hulp].
  2. Selecteer de gewenste instelling met de boven-/onderkant van het besturingswiel.

Menu-onderdelen

Uit:
Past [Gamma-weerg.hulp] niet toe.
Automatisch:
Geeft bewegende beelden weer met een [S-Log2→709(800%)]-effect wanneer in [Beeldprofiel] het gamma is ingesteld op [S-Log2], en met een [S-Log3→709(800%)]-effect wanneer het gamma is ingesteld op [S-Log3]. Geeft bewegende beelden weer met een [HLG(BT.2020)]-effect wanneer in [Beeldprofiel] het gamma is ingesteld op [HLG], [HLG1], [HLG2] of [HLG3], en [Kleurmodus] is ingesteld op [BT.2020].
Geeft bewegende beelden weer met een [HLG(709)]-effect wanneer in [Beeldprofiel] het gamma is ingesteld op [HLG], [HLG1], [HLG2] of [HLG3], en [Kleurmodus] is ingesteld op [709].
S-Log2→709(800%):
Geeft bewegende beelden weer met een S-Log2-gamma waardoor een contrast wordt gereproduceerd dat gelijkwaardig is aan ITU709 (800%).
S-Log3→709(800%):
Geeft bewegende beelden weer met een S-Log3-gamma waardoor een contrast wordt gereproduceerd dat gelijkwaardig is aan ITU709 (800%).
HLG(BT.2020):
Geeft bewegende beelden weer nadat de beeldkwaliteit van de monitor of zoeker is aangepast naar een kwaliteit die bijna hetzelfde is als wanneer bewegende beelden worden weergegeven op een [HLG(BT.2020)]-compatibele monitor.
HLG(709):
Geeft bewegende beelden weer nadat de beeldkwaliteit van de monitor of zoeker is aangepast naar een kwaliteit die bijna hetzelfde is als wanneer bewegende beelden worden weergegeven op een [HLG(709)]-compatibele monitor.

Opmerking

  • Bewegende beelden in het XAVC S 4K- of XAVC S HD-formaat met het gamma [HLG], [HLG1], [HLG2] of [HLG3], worden weergegeven met een [HLG(BT.2020)]-effect of [HLG(709)]-effect, afhankelijk van de gammawaarde en kleurmodus van de bewegende beelden. In andere situaties worden bewegende beelden weergegeven afhankelijk van de instellingen van het gamma en de kleurmodus in [Beeldprofiel].
  • [Gamma-weerg.hulp] wordt niet toegepast op bewegende beelden bij weergave op een televisie of monitor die is aangesloten op de camera.