H. scherpst.

Als het moeilijk is goed scherp te stellen in de automatische scherpstellingsfunctie, kunt u handmatig scherpstellen.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Scherpstelfunctie][H. scherpst.].
  2. Draai de besturingsring om goed scherp te stellen.

    • Wanneer u de besturingsring draait, wordt de scherpstellingsafstand afgebeeld op het scherm.
  3. Druk de ontspanknop helemaal in om een beeld op te nemen.

Opmerking

  • Wanneer u de zoeker gebruikt, stelt u het diopterniveau af om een goede scherpstelling van de zoeker te verkrijgen.
  • Als u [Scherpstelfunctie] opnieuw selecteert, wordt een eventuele scherpstellingsafstand die u handmatig hebt ingesteld, geannuleerd.
  • De afgebeelde scherpstellingsafstand is slechts ter referentie.