Scherpst.gebiedslim.

Door de typen beschikbare scherpstelgebied-instellingen van tevoren te beperken, kunt u sneller instellingen selecteren voor [Scherpstelgebied].

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Scherpst.gebiedslim.] → plaats vinkjes bij de scherpstelgebieden die u wilt gebruiken en selecteer daarna [OK].
    De typen scherpstelgebieden gemarkeerd met zullen beschikbaar zijn als instellingen.

Opmerking

  • Typen scherpstelgebieden die geen vinkje hebben, kunnen niet worden geselecteerd met MENU of de Fn (functie)-knop (functiemenu). Plaats een vinkje met behulp van [Scherpst.gebiedslim.] om er één te selecteren.
  • Als u het vinkje verwijdert van een scherpstelgebied dat is geregistreerd met [V/H AFgeb.schak.] of [AF-gebied-registr], veranderen de geregistreerde instellingen.