Helderheid zoeker

Bij gebruik van de zoeker stelt dit apparaat de helderheid van de zoeker in overeenkomstig de omgeving.

  1. MENU (Instellingen) → [Helderheid zoeker] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automatisch:
Stelt de helderheid automatisch in.
Handmatig:
Selecteert de helderheid van de zoeker binnen het bereik van –2 tot +2.

Opmerking

  • De helderheid van de zoeker kan in de volgende situaties niet worden ingesteld. De maximale helderheid is [±0].
    • Als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K].
    • Als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD] en [Opname-instell.] is ingesteld op [120p]/[100p].