AF-hulplicht (stilstaand beeld)

Het AF-hulplicht geeft een invullicht zodat gemakkelijker op een onderwerp kan worden scherpgesteld in een donkere omgeving. In de tijd tussen het tot halverwege indrukken van de ontspanknop en het vergrendelen van de scherpstelling, brandt het AF-hulplicht zodat de camera gemakkelijk kan scherpstellen.

 1. MENU (Camera- instellingen1) → [AF-hulplicht] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automatisch:
Het AF-hulplicht gaat automatisch branden in een donkere omgeving.
Uit:
Maakt geen gebruik van het AF-hulplicht.

Opmerking

 • U kunt [AF-hulplicht] niet gebruiken in de volgende situaties:
  • Wanneer de opnamefunctie [Film] of [Hoge beeldsnelheid] is.
  • Panorama d. beweg.
  • Wanneer [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Continue AF] of [Automatische AF] en het onderwerp beweegt (terwijl de scherpstellingsindicator of wordt afgebeeld)
  • Wanneer [Scherpst. vergroten] is geactiveerd.
  • Als [Scènekeuze] is ingesteld op de volgende functies:
   • [Landschap]
   • [Sportactie]
   • [Nachtscène]
   • [Huisdieren]
   • [Vuurwerk]
 • Het AF-hulplicht zendt zeer helder licht uit. Ondanks dat er geen gezondheidsrisico’s bestaan, mag u niet van dichtbij rechtstreeks in het AF-hulplicht kijken.