Temp. auto strm UIT

Stelt de temperatuur van de camera in op de waarde waarop de camera tijdens het opnemen automatisch wordt uitgeschakeld. Wanneer dit is ingesteld op [Hoog], kunt u doorgaan met opnemen zelfs wanneer de temperatuur van de camera hoger is geworden dan normaal.

  1. MENU (Instellingen) → [Temp. auto strm UIT] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Standaard:
Stelt de standaardtemperatuur in waarbij de camera wordt uitgeschakeld.
Hoog:
Stelt de temperatuur waarop de camera wordt uitgeschakeld in op hoger dan [Standaard].

Opmerkingen wanneer [Temp. auto strm UIT] is ingesteld op [Hoog]

  • Neem niet op met de camera in uw hand. Gebruik een statief.
  • Als u de camera gedurende een lange tijd vanuit de hand gebruikt, kan verbranding bij lage temperatuur worden veroorzaakt.

Ononderbroken opnameduur voor bewegende beelden wanneer [Temp. auto strm UIT] is ingesteld op [Hoog]

De beschikbare tijdsduur voor ononderbroken opnemen van bewegende beelden is als volgt wanneer de camera begint op te nemen met de standaardinstellingen nadat de camera enige tijd uitgeschakeld is geweest. De volgende waarden geven de ononderbroken tijdsduur aan vanaf het moment waarop de camera begint met opnemen tot het moment waarop de camera stopt met opnemen.

Omgevingstemperatuur: 20 °C
Ononderbroken opnameduur voor bewegende beelden (HD): ong. 30 minuten
Ononderbroken opnameduur voor bewegende beelden (4K): ong. 30 minuten
Omgevingstemperatuur: 30 °C
Ononderbroken opnameduur voor bewegende beelden (HD): ong. 30 minuten
Ononderbroken opnameduur voor bewegende beelden (4K): ong. 30 minuten
Omgevingstemperatuur: 40 °C
Ononderbroken opnameduur voor bewegende beelden (HD): ong. 20 minuten
Ononderbroken opnameduur voor bewegende beelden (4K): ong. 20 minuten

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M als de camera niet verbonden is via Wi-Fi)

4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M als de camera niet verbonden is via Wi-Fi)

Opmerking

  • Zelfs als [Temp. auto strm UIT] is ingesteld op [Hoog], afhankelijk van de omstandigheden of de temperatuur van de camera, is het mogelijk dat de opnameduur voor bewegende beelden niet verandert.