Spotmeterpunt

Stelt in of de spotmeting-positie en het scherpstelgebied moeten worden gecoördineerd wanneer [Scherpstelgebied] is ingesteld op [Flexibel punt], [Uitgebr. flexibel punt], [Volgen: Flexibel punt] of [Volgen: Uitgebr. flexibel punt].

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Spotmeterpunt] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Midden:
De spotmeting-positie wordt niet gecoördineerd met het scherpstelgebied, maar meet de helderheid altijd in het midden.
Scherpstelpuntlink:
De spotmeting-positie wordt gecoördineerd met het scherpstelgebied.

Opmerking

  • Als [Scherpstelgebied] is ingesteld op iets anders dan [Flexibel punt]/[Uitgebr. flexibel punt]/[Volgen: Flexibel punt]/[Volgen: Uitgebr. flexibel punt], is de spotmeting-positie vergrendeld in het midden.
  • Als [Scherpstelgebied] is ingesteld op [Volgen: Flexibel punt] of [Volgen: Uitgebr. flexibel punt], wordt de spotmeting-positie gecoördineerd met de beginpositie van volgen, maar wordt niet gecoördineerd met het volgen van het onderwerp.